bg   |    en   

 Хипербарна кислородотерапия 
 Процес на Хипербарната терапия (ХБТ) 
 Индикации за ХБТ 
 Хипербарен медицински център ОКСИГЕНА 
 Персонал на ХМЦ Оксигена 
 Контакти 
 Актуално 
 Публикации 
 Връзки Спечелете здраве и ново качество на живот с ефективните грижи на "Оксигена"!


АКТУАЛНО

По Социалната програма на Община Варна за 2012 година, изпълнявана от МЦ "Оксигена" и финансирана от общината се включва:

лечение с хипербарна оксигенация на 110 болни от множествена склероза, исхемичен мозъчен инсулт, деца с церебрална парализа и болни с полиневропатии, с адресна регистрация в община Варна.

Целта на лечебната програма е повлияване симптомите на болестта и положително въздействие върху общото здравословно състояние на болните.

Програмата стартира месец юли и ще приключи до края на 2012 г.

Подробна информация, подаване на документи и включване в лечебната програма в медицински център "Оксигена", бул. "Христо Смирненски" 1, МБАЛ "Св. Марина",

тел: 052/ 322 120

 

 

    
 Хипербарна кислородотерапия | Процес на Хипербарната терапия (ХБТ) | Индикации за ХБТ 
 Хипербарен медицински център ОКСИГЕНА |  Персонал на ХМЦ Оксигена | Контакти 
 
Designed by Vasil