bg   |    en   

 Хипербарна кислородотерапия 
 Процес на Хипербарната терапия (ХБТ) 
 Индикации за ХБТ 
 Хипербарен медицински център ОКСИГЕНА 
 Персонал на ХМЦ Оксигена 
 Контакти 
 Актуално 
 Публикации 
 Връзки Спечелете здраве и ново качество на живот с ефективните грижи на "Оксигена"!


ПРОЦЕС НА ХИПЕРБАРНА ТЕРАПИЯ (ХБТ)

КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ХИПЕРБАРНАТА ОКСИГЕНАЦИЯ?
Лечебните сеанси с ХБО се провеждат в многоместна барокамера, изпълнена с въздух, в която пациентите дишат 100% кислород при налягане над 1 атм, използвайки кислородни маски или качулки.

КОЛКО ВРЕМЕ ТРАЕ СЕАНСА В БАРОКАМЕРА?
В зависимост от състоянието на всеки пациент се определят терапевтичните схеми за ХБО. Според това се различават престоят в барокамерата (от 45 мин до 1ч. и 30 мин.), нивото на кислородно налягане и продължителността на провежданите курсове терапия.

КАК ПРОТИЧА ЕДИН ЛЕЧЕБЕН СЕАНС?
Сеансът включва: режим на компресия (повишаване на налягането в камерата), режим на работно налягане (максимално налягане за дадения сеанс, при което се диша кислород) и режим на декомпресия (понижаване на налягането в камерата).

КОЛКО СЕАНСА СА НЕОБХОДИМИ?
Броят на сеансите може да варира и зависи от Вашето здравословно състояние. Един курс на лечение включва минимум 10 сеанса. Обикновено при повечето заболявания се препоръчват поне 20 сеанса с хипербарна оксигенация.

СЪЩЕСТВУВА ЛИ РИСК ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО С ХБО?
Осигурени са всички предпазни мерки за осигуряване на Вашата безопасност по време на престоя ви в барокамерата. Преди началото на ХБО- сеанса ще получите подробни инструкции по отношение на провеждането му.

   
 Хипербарна кислородотерапия | Процес на Хипербарната терапия (ХБТ) | Индикации за ХБТ 
 Хипербарен медицински център ОКСИГЕНА |  Персонал на ХМЦ Оксигена | Контакти 
 
Designed by Vasil